โน้ตเพลงเป็นภาษาดนตรี ที่เราจะอ่านและประมวลผลเป็นเสียง เหมือนเช่นเราอ่านหนังสือ หากเพียงแค่อ่านแต่ไม่ทำความเข้าใจ ประโยชน์ที่ได้รับก็เป็นแค่เศษเสี้ยวคุณค่าของมัน คีย์อะไร ใครแต่ง เขาคิดอย่างไร ใช้เทคนิคอะไรในการแต่ง ห้องนี้เป็นคอร์ดอะไร ถ้าคิดเป็นระบบเสียงแบบมูฟโดจะร้องว่าอย่างไร ฯลฯ อะไรเช่นนี้เป็นต้น

หากเราไม่อยากเป็นเพียงนกแก้ว นกขุนทอง จงเรียนรู้และพยายามทำความเข้าใจ สัมผัสความสุนทรีย์ในอีกระดับ ที่คนธรรมดาไม่เข้าใจ

ครูเซนต์
St.Music